Akita of Mayonaka Kensha

 

Hakon Ryu Sho of Akashi-Kaikyo